Regulamin

1.Doba hotelowa trwa od godz.16:00 w dniu przyjazdu do godz.11:00 w dniu wyjazdu.
2.Należność płatna jest z góry za cały okres pobytu z chwila przybycia.
3.Uzgodnioną rezerwację wstępną należy potwierdzić wpłacając 50% zadatku w ciągu trzech dni.
4.W przypadku zmiany terminu lub rezygnacji zadatek nie podlega zwrotowi.
5.Całkowity zakaz palenia w domkach.
6.Segregacja śmieci.
7.Prosimy o pozostawienie domków w czystości i takim stanie jak zostały przez nas przekazane.
8.Z szacunku dla sąsiadów i otaczające przyrody prosimy o względną ciszę po godz.22:00 do godz.7:00.
9.Osoby niepełnoletnie tylko  pod opieką dorosłych.
10.Korzystanie z placu zabaw może odbywać się pod nadzorem dorosłych ponoszących pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
11.Goście najmujący ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną za szkody ,które powstały z ich winy w czasie trwania najmu.
12.Wykupiony pobyt w domkach nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nich osób
oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do Najmującego.
Dziękujemy wszystkim gościom za przestrzeganie powyższych zasad.